Mikromyši C608 a C609

Mikromyš C608 a C609

Prídavné zariadenia pre detailné overovanie pravosti

Pre podrobnejšiu kontrolu pasov, ID kárt, šekov a bankoviek je možné použiť mikromyš C608 alebo C609. Zariadenie je pripojiteľné k našim detektorom C8/C12.


Mikromyš umožňuje zobrazenie v 12-násobnom zväčšení pod rôznymi svetlami ako biele priame svetlo, biele bočné svetlo, UV svetlo, IR svetlo alebo svetlo 980nm (Anti-Stokes), modré svetlo 470nm.


Ak je mikromyš spojená so zariadením s možnosťou ukladania snímok, môžete uložiť kontrolované ochranné prvky do vnútornej pamäte detektora.Typy detektorov: C605 C608 C609
Viditeľná časť: 12.5 × 9.4mm 12.5 × 9.4mm 12.5 × 9.4mm
Biele priame svetlo: X X X
Biele bočné svetlo: X X X
UV-A (365nm): X X X
IR svetlo (850nm): X X X
IR svetlo (940nm) X X X
Anti-Stokes (980nm): X X
Modré svetlo (470nm) X

banknotes and ID documents detector C608