Expertná pracovná stanica

Expertná pracovná stanica


Spojením našich detektorov a našich referenčných databáz môžete vytvoriť kvalitné a efektívne pracovisko na autentifikáciu a detekciu bankoviek, pasov, preukazov totožnosti, kolkov a pod.


Expertná pracovná stanica pozostáva z detektora C12 UVC do ktorého je zapojená mikromyš C609 a externý LCD monitor cez HDMI, na druhom monitore beží Kartotéka platidiel alebo Kartotéka dokladov.


Pre detekciu a kontrolu v reálnom čase môžete súčasne zobraziť kontrolovaný ochranný prvok a ochranný prvok z referenčnej databázy.

Naživo v PC - detektor je pripojený k počítaču cez mini USB port a nasnímaný obraz je možné zobraziť pomocou webovej kamery v PC.


Príklady zobrazenie ochranných prvkov nájdete na obrázkoch nižšie.

5 EUR bankovka
kontrolovaná detektorom C12 (celkový pohľad)- pod UVC svetlom sa objaví symbol €.
1000 RUR bankovka
kontrolovaná detektorom C12 (detailný pohľad) - pod UVC svetlom sa objaví Moiré variable colour (MVC+).
10 EUR bankovka
kontrolovaná mikromyšou C608 - hĺbkotlač pod bielym bočným svetlom.
Švédska ID karta
kontrolovaná detektorom C12 (celkový pohľad)- pod UVA svetlom.
Lotyšský pas
kontrolovaný mikromyšou C608 - mikropísmo pod bielym svetlom.

Detektor C12 je vybavený funkciou snímania a ukladania snímok do vnútornej pamäte. Je tiež možné ukladať obrázky z mikro myši pripojenej k detektoru C12. Tieto obrázky si môžete prezerať priamo na zariadení alebo ich môžete pomocou USB kábla presunúť do počítača pre ďalšie spracovanie.