C52A - banknotes and ID documents detectors

Detektor C52A

detector C18 detector C18 detector C18 detector C18

Technická a Funkčná Špecifikácia

C52A - bankovkový detektor

Detektor s UVA, IR svetlom, IR a Bielym piesvitom plus magnetická hlava. Súčasne môžete vidieť UV-A a IR ochranu kontrolovaného objektu, čo robí autentifikáciu jednoduchou a efektívnou.

V zariadení je zabudovaná magnetická hlava, ktorá pri kontrole magnetizmu signalizuje prítomnosť LED svetlom a zvukom.

Funkčnosť detektora je možné rozšíriť pomocou prídavného zariadenia - mikromyši C609. Viac informácií o mikromyši C609 si môžete pozrieť TU.


Aké typy bankoviek/dokumentov je možné kontrolovať?
 • papierové, polymérové, hybridné papierovo-polymérové, mince
 • rôzne druhy pasov a ID karier, cestových dokumentov, víza
 • známky a pečate
 • vodičské oprávnenia, technické preukazy a iné.
 • rodné listy a manželské certifikáty
 • iné dokumenty obsahujúce ochranné prvky vydané vládou
 • ostatné dokumenty, ktoré vyžadujú kontrolu pravosti
S detektorom C52A je možné dodať aj referenčný systém Kartotéku platidiel alebo Kartotéku dokladov aby ste mohli skontrolovať pravosť skúmaného objektu s pravým dokladom/bankovokou z našej databázy.

Kde všade sa dá použiť
 • Hraničná kontrola/imigračný úrad
 • Colná kontrola
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Forenzné laboratóriá
 • Finančné inštitúcie
 • Všetky organizácie, ktoré overujú pravosť

Technická Špecifikácia - detektor C52A

Viditeľné pole:
Celé pole cez 7" LCD display (iba IR svetlo)
Viditeľné pole: 12 × 9mm (voliteľné mikromyš)

 • Biely priesvit
 • IR priesvit (850nm)
 • IR svetlo (850nm)
 • IR svetlo (940nm)
 • UV-A svetlo (365nm)
 • Magnetická hlava
Rozmery:
Výška: 210 mm
Hĺbka: 151 mm
Šírka: 275 mm

Váha: 1300 g

 • LCD obrazovka veľkosti: 7"
 • Funkčné tlačidlá: 3
 • Napájanie: AC power adaptér 12 V
 • RCA AV signal - TV/PC/Projector
 • ON/OFF vypínač: Áno
Voliteľné prídavné zariadenie C609 - funkcionalita:
 • Priame biele svetlo
 • Biele bočné svetlo
 • IR svetlo (850nm)
 • IR svetlo (940nm)
 • UV-A svetlo (365nm)
 • Blue svetlo (470nm)
 • Anti-Stokes laser (980nm)